Kutsu varsinaisen yhtiökokoukseen

Läänin Kuljetus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Turussa, Turun Messukeskuksessa, Messukentänkatu 9-13 lauantaina 27. päivänä huhtikuuta 2019 alkaen kello 13.00, ilmoittautuminen kello 11.30-12.30.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden käyttämisestä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon 15.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2019 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Turussa, Rieskalähteentie 85 tai tilattavissa puh. 0201 224 200.

Kotka 28. päivänä maaliskuuta 2019

HALLITUS

    Hyvällä asenteella

    Lisätietoja