Kutsu varsinaisen yhtiökokoukseen

Läänin Kuljetus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Turussa, Turun Messukeskuksessa, Messukentänkatu 9-13 lauantaina 13. päivänä kesäkuuta 2020 kello 13.00 alkaen. Ilmoittautuminen kello 11.30-12.30.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden käyttämisestä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.6.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon 3.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.6.2020 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Turussa, Rautatehtaankatu 17 tai tilattavissa puh. 0201 224 200.

Turku 24. päivänä maaliskuuta 2020

HALLITUS

    Hyvällä asenteella

    Lisätietoja