Tarkista painorajoitetut sillat ja alikulut Liikenneviraston karttasovellutuksesta

Liikenneviraston karttasovellutus painorajoitetuista silloista on julkistettu ja löytyy TÄÄLTÄ. Kartalla on esitetty painorajoitetut sillat ja alikulkujen rajoitukset. Rajoituksia voi poistua ja tulla lisää, joten karttaa kannattaa tarkastella usein. Kartta sisältää siltatiedot kesäkuun mittausten mukaan ja sitä päivitetään edelleen elo-syyskuussa. Painorajoitettujen siltojen osalta uusia tietoja saadaan lisättyä kartalle elokuun 2013 lopussa. Itse sovellus on edelleen kehitystyön alla. Sitä kehitetään toiminnallisesti ja siihen tehdään käyttöohjeistusta.

Miten karttasovellusta käytetään

Siltojen ja alikulkujen nimet sekä rajoitusten yksityiskohdat tulevat esiin karttaa suurentamalla ja reitin symboleja klikkaamalla. Symbolit kuvaavat painorajoitettua siltaa tai alikulkua. Kun klikkaa painorajoitetun sillan symbolia kartalla, tulee esiin taulukko, josta käyvät ilmi muun muassa sillan nimi, tien numero ja suurimmat sallitut akseli- ja telipainot sekä yhdistelmäpaino. Alikuluista kerrotaan alituskorkeus, jonka perusteella mahdollinen rajoitusmerkki asetetaan. Mikäli lähekkäin on rykelmä alikulkuja tai siltoja, kannattaa kyseistä kartan kohtaa suurentaa niin paljon, että saa yksittäiset reittikohdat esiin. Sovellutuksen tarjoaman suurennuslasityökalun avulla voi välittömästi klikata lähemmäs tarvitsemansa alueen.


Karttasovellus