Maa- ja kiviainestuotanto

Infra on Läänin Kuljetuksen merkittävin kivijalka. Luotettava palvelumme kattaa alan koko toimitusketjun mukaan lukien maa- ja kiviainesten jalostuksen, myynnin ja kuljetuksen sekä maarakentamisen.

Käytössämme on noin 40 maa-ainesten ottoaluetta eri puolilla toiminta-aluettamme. Harjukiviainekset jalostamme itse ja kalliomurskeiden tuotannossa hyödynnämme yhteistyökumppaneidemme osaamista. Suurimmat maa-ainesmyynnin asiakkaamme ovat seudulliset Ely-keskukset, kunnat, rakennusliikkeet ja teollisuus.

Läänin Kuljetus tunnetaan luotettavana maa- ja kiviainesten toimittajana, jolta saat CE-merkityt laatutuotteet kaikkiin tarpeisiisi. CE-merkinnän saanti osoittaa, että Läänin Kuljetuksen kiviainesten tuotannossa ja laadunvalvonnassa on noudatettu asianmukaisia tuotestandardeja ja kiviaines täyttää CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset ominaisuudet, esimerkiksi rakeisuuden ja lujuuden suhteen. CE-merkintä on takuu asiakkaillemme siitä, että he saavat aina tasalaatuista ja epäpuhtauksista vapaata kiviainesta. Asiantuntevat myyjämme opastavat oikean lajikkeen valinnassa ja toimituksemme tapahtuvat nopeasti lähellä sinua sijaitsevilta maanottopaikoilta. Osakasautoilijamme pystyvät toimittamaan suuretkin määrät kiviaineksia.

Tuotevalikoimamme

Sepeli - Kalliomurskeet - Sorat ja soramurskeet - Hiekat - Multa ja kuorike